Bieżące informacje

O inwestycji

O inwestycji

 • Proces inwestycyjny w obiektach zabytkowych to swoiste wyzwanie na wielu płaszczyznach: formalnych, prawnych, konserwatorskich, technologicznych. Mając świadomość istnienia wielu przeszkód inwestycyjnych a z drugiej strony wartość historyczną nieruchomości podjęliśmy jako Spółka decyzję o rozpoczęciu procesu odrestaurowania Kamienicy.
 • W ramach struktury organizacyjnej Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. został powołany zespół projektowy, którego celem stała się realizacja projektu pn. Zagospodarowanie budynku przy ul. Rycerskiej 10.
 • Projekt został podzielony na 3 fazy :
    1. Faza pierwsza: przedprojektowa
    2. Faza druga: projektowanie w tym pozyskanie wszelkich decyzji administracyjnych,
    3. Faza trzecia: roboty budowlane.
 • Punkt ciężkości przygotowania procesu inwestycyjnego został przeniesiony na fazę przedprojektową. W tej fazie nastąpiła kompleksowa diagnoza wytycznych do projektowania. Zakres zagadnień w niej opracowywanych dał nam szansę  na odpowiedzialną konstrukcję docelowej funkcji Kamienicy. 

Cel jaki od początku nam przyświecał to odtworzenie szlachetnego stylu tradycji i połączenie go z komfortem, jaki oferuje nam współczesność.

Projektowany budynek będzie budynkiem biurowo – usługowym z komponentem z kręgu kultury - sala multimedialna. Do budynku prowadzić będzie rekonstruowane przedproże wejściowe zlokalizowane w pasie drogowym ul. Rycerskiej. Parter zajmować będzie sień ogólnodostępna z otwartą , zabytkową klatką schodową. Na prawo od wejścia znajdować się będzie stróżówka. Bezpośrednio przy stróżówce zlokalizowana będzie toaleta dla osób niepełnosprawnych. W głębi parteru w trzecim trakcie oraz oficynie znajdować się będą pomieszczenia biurowo – usługowe z wyjściem na otwarte, wewnętrzne, tylne atrium (podwórko zamknięte). Z poziomu parteru, z sieni będzie zejście do piwnicy. Kondygnacja podziemna będzie funkcjonować jako sala multimedialna w celu organizacji małych konferencji, kameralnych koncertów czy kącików poezji. Ponadto w piwnicy będą mieściły się pomieszczenia pomocnicze w tym pomieszczenie techniczne - węzła ciepła GPEC oraz pomieszczenie wentylatorni. Pomieszczenia pietra 1, 2 oraz 3 będą mieściły niezależne zespoły pomieszczeń biurowych  oraz węzły sanitarne.