Bieżące informacje

Przetarg na renowację kamienicy

Prace budowalne przewidywane są w latach 2016-2019.

Zakres planowanej inwestycji:

- adaptacja kamienicy z podwyższeniem oficyn
- odtworzenie historycznych wnętrz wraz z zachowaniem elementów dekoracyjnych
- adaptacja istniejącej struktury budynku wraz z niezbędnymi mediami
- odtworzenie nawierzchni chodników wokół kamienicy
- rekonstrukcja historycznego przedproża
- iluminacja zewnętrzna kamienicy

 

Wszystkie firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu przetargowym zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją:

http://bip.giwk.pl/article/14320_Przebudowa_kamienicy_przy_ulicy_Rycerskiej_10_wpisanej_do_rejestru_zabytkow_Wojewodztwa_Pomorskiego_pod_nr_541_z_dnia_03.02.1972_roku_posadowionej_na_dzialce_nr_377_obreb_90_w_Gdansku..htm